Tel (+372) 55655775

Pretensioonide esitamise kord

  • Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.
  • Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega (Võlgaõigusseadus § 218 lõige 2).
  • Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 lõige 4).
  • Pretensioonide esitamise aluseks on ostutšekk. Pretensioon esitada hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel tuleb toote kasutamine koheselt lõpetada.
  • Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või on selle põhjustanud klient, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.
  • Tarbija saab pretensiooni esitada kirjalikult meiliaadressile kingaprof@kingaprof.ee
  • Kui klient ei ole rahul meie pakutud lahendusega on kliendil õigus pöörduda tarbijakaebuse komisjoni poole Tarbijakaitseameti kaudu. Tarbijavaidluse komisjoni kontaktid: Tarbijaklaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, E-post: avaldus@komisjon.ee, tel 6201920, E-R 13.00 – 16.00
  • Tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee